PRAKTISCHE INFORMATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Op iedere behandeling zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

 

 

PRIVACY

Hier kunt u lezen hoe ik om ga met privacy gevoelige informatie. 

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode.

Voor meer informatie klikt u hier.  

     

De CAT-behandelovereenkomst, deze gebruik ik wanneer je voor het eerst in mijn praktijk komt. 

Download
CAT-behandelovereenkomst(1).pdf
Adobe Acrobat document 198.9 KB

Minderjarige toestemmingsformulier, wat door beide wettelijk vertegenwoordigers (indien mogelijk) wordt ondertekend.

Download
CAT-minderjarigen-toestemmingsformulier-
Microsoft Word document 854.5 KB

AGB

AGB praktijkcode 90064483

AGB zorgverlenercode 90105211

Prestatiecode 24513 - Behandeling lichaamsgerichte psychotherapie: Dit is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben, dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

 


VERGOEDING zorgverzekeraars

Er zijn diverse zorgverzekeraars, die de kosten, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, geheel of gedeeltelijk vergoeden indien de betreffende therapeut lid is van een beroepsvereniging. Ik ben als erkend alternatief therapeut level 3 aangesloten bij stichting CAT.  In mijn praktijk maak ik gebruik van lichaamsgerichte psychotherapie (prestatiecode 24513) Dit is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben, dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. 

Of u in aanmerking komt voor vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar kunt u hier vinden https://www.catcomplementair.nl/vergoeding-zorgverzekeraars/