behandelmethoden

NEI THERAPIE

NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie en is een methode die zich richt op de oorzaak en motivatie van gedrag en het loslaten van blokkades en belemmerende overtuigingen.

NEI pakt hiermee de oorzaak van het probleem aan en niet alleen het symptoom.

 

Met de NEI methode wordt de disbalans tussen het bewustzijn en onderbewustzijn opgespoord. In ons onderbewustzijn kunnen we door trauma’s en ervaringen een geheugen creëren dat ons lichaam en denken beïnvloedt.  Door vervolgens de communicatie tussen de linker- en rechterhersenhelft op gang te brengen, kunnen onverwerkte gebeurtenissen uit het onderbewustzijn alsnog worden geïntegreerd. Het herbeleven van de gebeurtenis is hierbij niet nodig!  

 

Wat kun je met NEI aanpakken? Ofwel, waar kunnen emotionele blokkades toe leiden?

      Ongewenst gedrag; je wilt het één maar doet het ander. Je acties zijn niet in overeenstemming met wat je eigenlijk wilt.

      Ongewenst gevoel: je wordt 'overvallen' door gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, depressie, verdriet, eenzaamheid, wanhoop. Dit kan o.a. leiden tot fobieën, leer- en concentratieproblemen, stress, slapeloosheid.

      Fysieke klachten: ons onbewuste overlevingsmechanisme zal alles doen om ons te beschermen tegen pijnlijke ervaringen. Dit kan zelfs zover gaan dat dit zich uit in fysieke reacties zoals hoofdpijn, migraine, vermoeidheid, lusteloosheid, spanning, allergieën en andere chronische klachten.

 

Met NEI ga je op zoek naar wat je belemmert om datgene te doen wat je werkelijk wilt. Zodra je jezelf bewust bent van wat je tegenhoudt heb je de mogelijkheid eraan te werken en te ontdekken wie je werkelijk bent. 

 

FAMILIEOPSTELLING

In een familieopstelling stel je een onderdeel van je leven op waarmee je worstelt, zoals familie, relatie, groep of ziekte. Je kiest hierbij voorwerpen die representant staan voor jezelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. De voorwerpen plaats je volgens jouw innerlijk beeld en gevoel in de ruimte, in relatie tot elkaar. Je kunt op deze manier jezelf van alle emotionele verstrikking bewust worden en het vervolgens loslaten.

Deze werkvorm is zeer geschikt om duidelijkheid te krijgen over persoonlijke problematiek, loopbaanvragen, terugkerende angsten en valkuilen.

 

REIKI

Reiki is een methode waarbij je zelfhelend vermogen wordt geactiveerd. Dit gebeurt door middel van het doorgeven van energie met behulp van handopleggingen. Reiki is ontwikkeld door de Japanse monnik Mikao Usuï. Later heeft Kathleen Milner dit verder ontwikkeld naar het Reiki Tera Mai™ systeem.

 

Reiki werkt door op het lichamelijke, geestelijke, emotionele en spirituele vlak en zijn daarom geschikt voor het behandelen van een grote verscheidenheid aan klachten. De energie gaat altijd naar de gebieden die de energie het hardst nodig hebben en zorgen voor versterking en uitbreiding van de eigen energie. Ook heeft de energie een reinigende en ontgiftende werking waardoor je lichaam zich ontdoet van afvalstoffen. Verder kan Reiki pijn verlichten, blokkades opheffen, onderdrukte emoties laten vrijkomen en balans bevorderen tussen lichaam en geest.